Dětský karneval

Každoroční dětský karneval 

Kromě ochrany obyvatelstva, jejíž náplň vykonává místní hasičská jednotka, se náš sbor také podílí na podpoře kultury v naší obci. Každoročně náš sbor pořádá již tradiční dětský karneval v Kulturním domě v Libici n/C., v minulosti byla tyto akce velice úspěšná a sklidila u dětí i rodičů veliký uspěch. Sbor pořádá každoročně posvícenskou zábavu, jejíž obliba u místních obyvatel stoupá a těší se zvyšující se návštěvnosti, spolupodílí se na pořádání okresního hasičského plesu. Již tři roky pořádá sbor na místním fotbalovém hřišti taneční zábavu a podílel se na dalších obcí pořádaných akcí.