Historie sboru

Hasičský sbor v Libici nad Cidlinou byl založen 4.května 1884, jak o tom svědčí zápisy v matrice členů a čítal 24 členů.Od roku 1884-1903 jsou záznamy velmi krátké a nevalné. Protokolní kniha nebyla nalezena a matrika vedena nepřesně.

r.2014

  • rekonstrukce místnosti výjezdové jednotky spočívající v zakoupení nové vestavěné šatny,sušičky a pračky zásahového oblečení
  • oslavy 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Libici nad Cidlinou
  • uspořádání 4. ročníku soutěže v požárním útoku o Pohár sv. Vojtěcha stadionu TJ Libice nad Cidlinou
  • uspořádání 8. taneční zábavy SHD Libice nad Cidlinou v KD obce

r.2007       začínáme nanovo

r.1990-2006 činnost upadá, zápisy jsou nevalné, pořádá se pouze dětský karneval

r.1989       zlomový rok -17.listopad- povstání studentů, ukončena činnost hudebního souboru „POŽÁRNIČKA“

r.1984      100 let založení požárního sboru v obci- výstava požární techniky, předání do užívání garáž

r.1983      práce na přestavbě nové garáže pro vozidlo CAS

r.1981      pomoc při oslavách 1.000 let trvání obce

r.1974      navázána družba s SPO Libice nad Doubravou

r.1973      prodáno loutkové divadlo-loutkovému divadlu Zvoneček Praha 4-Bráník, byla založena požární hudba  „POŽÁRNIČKA“ pod vedením p. Mirka Asmana.

r.1966      jedná se o prodeji farní stodoly a části farní zahrady, stodola má být adaptována na požární zbrojnici. O 2 roky později začíná výstavba požární zbrojnice, která byla dokončena  roku 1969

 

r.1959      zahájeno loutkové divadlo, loutky zakoupeny po panu Šimkovi, v těchto a další letech probíhají loutková divadla,  ale i pouťové a posvícenské zábavy

r.1941      pořízeno sanitní auto

r.1936     zakoupena stříkačka od firmy Sigmund Lutín-Morava

r.1934     K 50. Výročí trvání sboru se konala mimořádná valná hromada, které byl přítomen  ing. Stratílek-výrobce motorových stříkaček z Vysokého Mýta, který předvedl ve fotografii stříkačky, které vyráběl

r.1922    pořízeny cvičné obleky, které zhotovil zdejší krejčí p. Balcar, v následujících letech vznikl  „VYCHÁZKOVÝ FOND“ do kterého činní členové skládají dobrovolně odměny za hasičské  hlídky. Do tohoto fondu se také platila pokuta 20 haléřů, když člen sboru oslovil jiného člena „pane“ místo „příteli“. Toto oslovení v r. 1929 bylo změněno z „přítele“ na „bratře“
 

r.1914-1918   v době 1.světové války byla činnost sboru pozastavena-není nikdo, kdo by se hasičské práci věnoval

r.1905    zakoupena pojízdná puntovka, sbor odebírá Hasičské rozhledy ku vzdělávání mužstva, každý rok probíhají valné hromady

r.1904   probíhá valná hromada-20 let od založení sboru, starosta Jan Kubka, sbor obdržel peněžitý dar 10,-Kč od okresní hospodářské záložny v Poděbradech.