Složení výjezdové jednotky

 

Členové výjezdové jednotky - JPOII/1
Jméno: Funkce:    
Martin Král st. velitel JPO SDH 
Jaroslav Barták  velitel družstva - ZVJ
Kyjovský Pavel  velitel družstva 
Jiří Necid  velitel družstva 
Vlastimil Vojtíšek strojník
Ladislav Havlina strojník
Radek Hulín      strojník
Petr Židlický ml. hasič
Martin Král ml. velitel družstva
Martin Šlehubr  hasič
Petr Sixta strojník
Petr Židlický st.    hasič
Ladislav Hartman hasič
Pavel Lednický hasič
Otta Skořepa hasič 
Pavel Lambert  hasič 
Václav Šafránek  hasič 
Pavel Skořepa  hasič 
Vít Langr  hasič