Činnost kolektivu mladých hasičů

Výchova mladých hasičů má v našem sboru dlouhou historii. V zimních měsících se scházíme jednou týdně v sokolovně TJ Libice nad Cidlinou, kde se věnujeme zvyšování fyzické kondice a hraní her, od jara do podzimu pak podle počasí v hasičské zbronici, nebo na bývalém hřišti u řeky Cidliny, kde se připravujeme na disciplíny v rámci celoroční soutěže Plamen, které se naše družstva pravidelně se účastní, konkrétně se jedná o:
 
-požární útok
-štafeta 4x60m
-požárníútokspřekážkami CTIF
-štafeta CTIF
-závod požárnické všestranosti
-štafeta požárních dvojic
 
Mladí hasiči soutěží ve dvou věkových kategoriích bez rozdílu pohlaví. Mladší kategorie je pro děti od 6 do 11 let, starší do 15 let. Rozhodující je věk k 1. září roku, kdy začíná příslušná sezóna. V minulých letech jsme s našimi dětmi soutěžili ještě v kategorii přípravka, kde mezi sebou závodí předškolní děti ve věku do 6 let.
 
Trenéři s dětmi se nevěnují pouze sportu, ale účastní se i jednodenních a více denních výletů a v letních měsících vyjíždí na hasičské týdenní soustředění.