Hasičský sport

Po obměně vedení SDH v roce 2007 se "mladší" osazenstvo členské základny rozhodlo složit z členů zásahové jednotky soutěžní družstvo, které se zprvu účastnilo "pouťových" soutěží v požárním sportu, která pořádala SDH z okolních vesnic na okrese Nymburk. V té době mělo naše družstvo omezené technické prostředky  k provádění požárních útoků. První závody soutěžní družstvo absolvovalo se standartní PPS 12, starými zásahovými hadicemi a dalším v té době již zastaralým vybavením. Po né příliš vydařených začátcích se v roce 2008 se zrodil nápad založit první dětské družstvo, které bylo složené převážně z dětí z hasičských libických rodin. 

Během sezóny 2008 se začal u místních dětí zvyšovat zájem o hasičský sport, a ty začaly ve velkém počtu vstupovat do našich řad. Zájem o požární sport projevily v té době také ženy. 

Během krátké doby se podařilo sehnat dostatek finančních prostředků na vybavení závodních družstev novou technikou a vybavením. Byla pořízena nová motorová stříkačka, přilby, závodní proudnice,lehčí hadice a vše ostatní, pro potřeby soutěžních družtev.

V současné době závodí za místní SDH dvě mužská družstva, dvě ženská družstva, v kategorii mladých hasičů máme jedno družstvo starších, tři družstva mladších a dvě družstva přípravky. Tato družstva patří v současné době k okresní špičce, říkají si "libická žihadla".

Obr. 1 : Kolektivy mladých hasičů

Zdroj: Jakub Vaněk, oslavy 130. výročí založení sboru (2014) 

 

Obr. 2 : Soutěžní družstva 

Zdroj: Jakub Vaněk, oslavy 130. výročí založení sboru (2014) 

 

Obr. 3 : Znak soutěžních družstev