Z LIBICKÉHO ZPRAVODAJE č.2/2015

V jarních měsících měl Sbor dobrovolných hasičů v Libici nad Cidlinou neobvykle nabitý program. Již 11. 4. 2015 v rámci akce Železná sobota provedli především členové jednotky požární ochrany v obci sběr kovového odpadu. Tímto děkujeme všem občanům obce, kteří sbor podpořili. Výtěžek byl věnován na zakoupení a renovaci výzbroje mladých hasičů. Následující sobotu 18. 4. 2015 pak SDH zajišťoval v Libici nad Cidlinou u jezu občerstvení na jedné ze zastávek při tzv. Želviádě – odemykání Cidliny. Jednotka požární ochrany pak již tradičně provedla dozor při pálení čarodějnic na stadionu TJ Libice nad Cidlinou. Členky a členové sboru se i aktivně podíleli na zdárném průběhu akce. Napilno měla i výjezdová jednotka požární ochrany, která k 20. 6. 2015 absolvovala 13 výjezdů k požárům. Nejnáročnější akcí byl požár stohu v objektu ZD Hradčany, kam byla jednotka vyslána dne 5. 6. 2015 v 18:34 a zásah trval až do pondělí, přičemž se ho zúčastnilo více jak 25 hasičských jednotek a desítky hasičů. Soutěžní sezonu zahájili mladí hasiči o víkendu 25. – 26. 4. 2015 dalšími disciplínami celoroční hry Plamen – štafetou 4x60 m, štafetou CTIF a štafetou dvojic. Rodiče i děti se vzdali na jeden den pouťových radovánek a trávili jej na hasičském hřišti v Nymburce. Dlužno podotknout, že tato „oběť „ se vyplatila a děti si odvážely nadějné pozice do finálových bojů. Dne 2. 5. 2015 odstartoval v Úmyslovicích nový ročník Polabské ligy v požárním útoku, kde se představili i naši dospělí. Kromě získaných skvělých časů do ligové tabulky, se dařilo družstvu mladších hasičů A, které získalo v poháru krásné 3. místo. Víkend 16. – 17. 5. 2015 patřil závěrečnému klání ve hře Plamen – v sobotu byl na programu útok CTIF, v neděli pak královská disciplína – požární útok. Naše dětská družstva ve svých kategoriích obsadila: starší – 18. místo (z 33 týmů), mladší A – 11., B – 14. a C. – 27. místo (z 31 týmů).

Medailové zisky však na naše týmy čekaly až v červnu – na pivních slavnostech ve Velkém Zboží ženy i muži zvítězili a svůj zlatý úspěch zopakovali i o týden později na domácí půdě. Zde navíc muži předvedli skvělý čas 21,50 s, kterým si řekli o respekt mezi ostatními týmy. I přes nepříliš příznivé počasí se 5. ročník soutěže v požárním útoku O pohár sv. Vojtěcha vydařil, byť se odehrával v komornějším duchu. Úspěšný byl i pro domácí dětská družstva, kdy starší a mladší A si odnesli medaile za 3. místo, na 4. místě skončili mladší B a mladší C obsadili 6. místo. Dále se libické týmy představily na Všechlapském nasátí (MH starší – 4., ženy – 5., muži – 6.) a v Budiměřicích (MH mladší – 4.). Před prázdninami všechny libické týmy nastoupily 27.6.2015 na start 3. kola Polabské ligy ve Vestci. A své jarní působení v soutěži ukončily úspěšně – ženy a mladší děti B se ve Vesteckém poháru umístily na 3. místě a mladší A na 5. místě. S prázdninami však činnost SDH neutichá. Vedoucí kolektivů mladých hasičů připravují na srpen tradiční týdenní dětské soustředění, tentokrát v Kořenově, a SDH se podílí i dne 6.7.2015 na akci k uctění památky mistra Jana Husa u příležitosti šestistého výročí jeho upálení, a to především na třetí části programu, jíž je koncert skupiny Dargi‘s od 19:30 hodin v parku před požární zbrojnicí, na kterou tímto všechny občany srdečně zveme. Závěrem Vás mladí hasiči se svými vedoucími zvou na své tréninky na Starém hřišti – MH mladší trénují ve čtvrtek od 17:00 hodin (začínáme 13. 8. 2015) a starší ve středu od 18:00 hodin. Přijímáme děti od 4 do 14 let. Zájemci se mohou přihlásit na email: hasiči.libice@seznam.cz, popř. na www.facebook.com/sdhlibicenadcidlinou.